Home  |  338 Bhajans  |  Youtube Videos   |  Login   |  Membership for Downloading E-Books   |  Guitar Lessons
 
Guitar Chords Manasa Chora Radha Krishna

 
 


   Click Here PDF


please click YOUTUBE button above for latest video content


NOTE: chords are shown IN PDF download

Manasa Chora Radha Krishna Muralimohona Saure
He Yadunayaka Jai Giridhari
Jasumatinandana Pyare
Nandakumara Mathuranatha Bhajan Kare Ham Tere
Tere Paun-Pade Ham Kanha
Tu Hai Hrdayavihari

Ho Syam Tu Aja Ho Syam Tu Aja

Radha Ke-Priya Mira Ke-Priya Saba Ka Priyatam He Tu
Gopi Vallabha Kamsanisudana
Karunasagara He Tu
Syamala Tere Rupa Nihare Aja Krishna Murare
Kesava Madhava Bansi Vadaka Natavara Mere Pyare

Ho Syam Tu Aja Ho Syam Tu Aja

Bangke Bihari Bhayabhavahari Bhakto Ke Hitakari
Prema Piyase Nayana Tihare Darshana Ko Lalachaye
Sundara Mangala Syama Kalebara Nandana Yadukula Raja
Bansi Lala Bajake Jaladi Aja Mohana Aja

Ho Syam Tu Aja Ho Syam Tu Aja

NOTE: chords are shown IN PDF download

Back HomeHome | Latest Music Updates  |  Light Form Baba News  |  Check Out SaiLove.org
BhajanMusic.info and chord interpretation in PDF's 2011-16
Google+